God service är A och O
Som kund har du alltid en kontaktperson som lär känna dig och ditt företag. Men givetvis ser vi till att även andra kollegor kan hjälpa dig när din egen kontaktperson inte är på plats.

Våra kunder är allt från mycket små till större företag. De finns huvudsakligen i centrala Stockholm och i Norrort, men vi har också kunder i andra delar av landet samt i USA, Norge, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Företaget har funnits i över 35 år och vi håller oss hela tiden i framkant med utvecklingen. Att många kunder stannar hos oss år efter år ser vi som det bästa betyget på att vi gör ett bra jobb och att vi är kostnadseffektiva.

Välkommen till ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig!

1987 grundades företaget av Trygve Johansson, med inriktning på IT. 1990 går nuvarande VD, Annika Holmgren in som delägare och breddar verksamheten till att erbjuda även redovisningstjänster. 1995 flyttar Scratchgruppen till nuvarande kontorshus i ett expanderande Täby Centrum. 1999 förvärvar Scratchgruppen ett företag inom lönehantering och flyttar till större lokaler i samma kontorshus. 2009 utses Annika Holmgren till ny VD.

 

 

2009
Annika Holmgren utses till ny VD.

1999
Scratchgruppen förvärvar ett företag inom lönehantering, ett segment som växer sig allt större.

Scratchgruppen flyttar till större lokaler i kontorshuset i Täby Centrum, ”höghuset med bollarna på taket”.

1995
Företaget etablerar sig i Täby Centrum och arbetar främst med kunder i centrala Stockholm och i Norrort.

1990
Annika Holmgren går in som delägare och tillför bolaget
redovisningskompetens.

1987
Scratchgruppen startas av Trygve Johansson. Företaget arbetar främst med IT-frågor.

För oss är service och närhet till kunden de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet. Det kan låta som klyschor, men vår långa verksamhet med många trogna kunder, visar att vi lever upp till dessa grundläggande värderingar.

Under årens lopp har vi vuxit från ett enmansföretag till dagens rörelse med över 18 medarbetare.

Att växa är för oss inget självändamål. En sund och stabil ekonomisk utveckling med nöjda kunder och medarbetare som trivs på jobbet, är det vi strävar efter – och hittills har levt upp till.

För oss är det en hederssak att våra kunder ska känna att det vi levererar är korrekt och motsvarar – eller överträffar – kundernas förväntningar.

Det händer mycket på marknaden. Det kommer ständigt nya lagar och redovisningsregler, skatteregler ändras, fackförbund slås ihop, nya verksamhets- och ekonomisystem lanseras på marknaden. Mycket av detta är svårt för det enskilda företaget att hänga med i.

Vi på Scratchgruppen deltar fortlöpande i utbildningar av olika slag för att hela tiden vara uppdaterade i den senaste utvecklingen och vad som gäller på marknaden.

Som auktoriserad redovisningskonsult är vi medlemmar i
SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Det är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter. För att få auktorisation av SRF måste man bland annat ha en gedigen ekonomiutbildning och flera års praktiskt erfarenhet av yrket. För att behålla auktorisationen måste man bland annat följa förbundets etiska regler, delta i fortlöpande utbildningar och uppfylla SRF:s krav på kvalitet.